شهرداری قادر به استخدام تمامی نیروهای شرکت همشهری نیست/ تغییر وضعیت کارکنان براساس ضوابط خواهد بود
شهرداری قادر به استخدام تمامی نیروهای شرکت همشهری نیست/ تغییر وضعیت کارکنان براساس ضوابط خواهد بود
عضو شورای شهر تبریز گفت: پست سازمانی شهرداری محدود است، شهرداری تنها در حد رعایت مقرارات قانونی می تواند نیرو استخدام کند.

محمد باقر بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی شمس در خصوص اظهارات شهردار تبریز مبنی بر تغییر وضعیت قرارداد کارکنان بعد از ابلاغ وزارت کشور، اظهار کرد: پست سازمانی شهرداری محدود است، شهرداری تنها در حد رعایت مقرارات قانونی می‌تواند نیرو استخدام کند.

وی تاکید کرد: همه نیروها نمی‌توانند رسمی باشند و در این خصوص شهرداری محدودیت‌هایی دارد اما با این حال شهرداری در قالب قوانین، نیروهایی را که با سایر شرکت‌های تعاونی قرارداد دارند، می‌تواند به صورت مستقیم استخدام کند.

عضو شورای شهر تبریز در خصوص تعیین وضعیت کارمندان دارای قرارداد با شرکت همشهری، گفت: طبق ابلاغ وزارت کشور مبنی بر تغییر وضعیت قرارداد کارکنان شهرداری، کارکنان همشهری نیز مشمول این قانون می‌شوند، کسانی که در محدوده این بخش نامه باشند، توسط شهرداری استخدام می‌شوند، البته تعدادی از این نیروها استخدام می‌شوند نه همه آنها.

وی خاطرنشان ساخت: قطعا برای این امر، سازو کاری تعیین شده و تغییرات بر پایه ضوابط خواهد بود.

انتهای پیام/

  • نویسنده : المیرا جلیلی