شهرداری باید دستفروشان را ساماندهی کند/نیازی به مصوبه شورا برای برخورد وجود ندارد
شهرداری باید دستفروشان را ساماندهی کند/نیازی به مصوبه شورا برای برخورد وجود ندارد
بهشتی گفت: شهرداری باید بر اساس وظیفه قانونی خود با دستفروشانی که مزاحم کسب و کار دیگران هستند، برخورد کند.

محمدباقر بهشتی در گفت‌وگو با شمس در خصوص اعتراض روز گذشته کسبه تربیت به حضور دستفروشان در بازار اظهار داشت: من هم تصاویر و صحبت‌های فرماندار در این خصوص را دیدم و این حرف کامل درست است که حضور دستفروشان به دلیل عدم پرداخت اجاره و مالیات غیرقانونی است.

وی ادامه داد: شهرداری باید به این مساله رسیدگی کند و دستفروشانی را که موجب اعتراض کسبه شده‌اند را ساماندهی کند.

این عضو شورای شهر در خصوص وظیفه شورا در این باره اظهار داشت: شورا وظیفه اجرایی ندارد و از نظر قانونی این وظیفه برعهده شهرداری است؛ نیازی هم به مصوبه شورا نیست و از قانونی شهرداری باید با دستفروشانی که مزاحم کسب و کار دیگران هستند، برخورد کند.