شلوار ۴ میلیون تومانی! +عکس
شلوار ۴ میلیون تومانی! +عکس
شلوار وصله پینه ای که چهار میلیون تومان قیمت دارد!