شفافیت، اعتماد می‌آورد/ بی‌توجهی از سوی نماینده مردم خیانت مضاعف به مردم است
شفافیت، اعتماد می‌آورد/ بی‌توجهی از سوی نماینده مردم خیانت مضاعف به مردم است
عضو شورای شهر تبریز گفت: حق نظارت به نمایندگان مردم داده می شود اما اگر بی توجهی و بی مسئولیتی از سوی نماینده مردم صورت بگیرد یعنی خیانت مضاعف به مردم؛ همه این ها نیازمند شفافیت است و باید به این سمت حرکت کنیم.

به گزارش شمس، صبح امروز یکشنبه ۸ آبان نود و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تبریز برگزار شد، دستور جلسه اول در رابطه با سخنرانی پیش از دستور عضو شورای شهر “روح اله رشیدی” بود، وی در ابتدا به دو تکلیف سیاست گذاری و نظارت شورای شهر اشاره کرد و گفت: متاسفانه در سال های گذشته مردم تنها نظاره گر بودند؛ برای امر نظارت نیاز است زمینه ای فراهم گردد تا تمامی شهروندان بتوانند نظارت کنند، نظارت همگانی منجر به تامین منافع شهری است.

وی اضافه کرد: حق نظارت به نمایندگان مردم داده می شود اما اگر بی توجهی و بی مسئولیتی از سوی نماینده مردم صورت بگیرد یعنی خیانت مضاعف به مردم؛ همه این ها نیازمند شفافیت است و باید به این سمت حرکت کنیم.

رشیدی با اعلام اینکه نیاز است دستگاه قضایی برخی از نظارت ها را برای ما فراهم کند، گفت: بر اساس نظارت باید تغییر و تحولات در شهر ایجاد شود.

عضو شورای شهر تبریز گفت: در سیستم مدیریت شهری، نظارت از طریق دسترسی به سامانه های مدیریت شهری انجام می‌شود، اگر این دسترسی صورت نگیرد باعث بی اعتمادی مردم می شود.

وی اضافه کرد: نظارت یعنی سیستم از شر بعضی موانع رها شود، چه اشکالی دارد سامانه های نیروی انسانی، حقوق دستمزد، در اختیار اعضای شورای شهر قرار بگیرد؟

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم شورای دور ششم در سطح کشور مطرح خواهد شد.

انتهای پیام/