شروع فاز نهایی مسیرگشایی ۲۴ متری فرشته جنوبی
شروع فاز نهایی مسیرگشایی ۲۴ متری فرشته جنوبی
شهردار منطقه پنج تبریز ازاجرای فاز نهایی مسیرگشایی 24 متری فرشته جنوبی خبر داد وگفت : با بهره برداری از این مسیرگشایی تردد از اتوبان پاسداران به بارنج و کوی ولی عصر (عج ) میسر می‌شود.

به گزارش شمس، میر علی اصغر نساج با اعلام این خبر اظهار داشت: برای عملیات عمرانی این مسیرگشایی بالغ بر۴۰ میلیارد ریال هزینه می‌شود و پوشش کانال واقع درمسیر جزیی از این پروژه است.

وی ادامه داد: در فاز جدید این پروژه خاکبرداری، خاکریزی، زیرسازی و روسازی، جدول گذاری ، احداث آبرو و منهول های جمع آوری آبهای سطحی اجراخواهد شد.

شهردار منطقه پنج تصریح کرد: با توجه به اختلاف ارتفاع موجود بین کانال و خیابان فرشته اولین مرحله این پروژه خاکریزی ، تسطیح و رگلاژدر محل کانال خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه با بهره برداری از این مسیر گشایی اتوبان پاسداران به کوی فرشته وبارنج متصل می‌شود، افزود : با پایان حجم وسیعی از پوشش کانال مرحله نصب دال‌های بتنی شروع می‌شود.

نساج یادآور شد: پس از پوشش کانال واقع در مسیر به طول ۵۵۰ متر زیرسازی و آسفالت ریزی این مسیر شروع می‌شود و ۲۴ متری فرشته جنوبی در دوفاز با ۱۵۰۰ متر طول اتوبان پاسداران را به بارنج متصل می‌کند.