شرایط کاندیداتوری در انتخابات اتاق‌ بازرگانی/ از فروش ۱۵ میلیارد تومانی تا اشتغال ۲۰ نفر
شرایط کاندیداتوری در انتخابات اتاق‌ بازرگانی/ از فروش ۱۵ میلیارد تومانی تا اشتغال ۲۰ نفر
رئیس هیات نظارت بر انتخابات دهمین دوره هیـات نماینـدگان اتـاق بازرگانـی تبریز از برگزاری این انتخابات همزمان با سراسر کشور در روز دهم اسفند ماه امسال خبر داد.

به گزارش شمس، صابر پرنیان عصر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: انتخابات دهمین دوره هیـأت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی تبریز از سـاعت ۸ تا ۱۸ روز چهارشـنبه دهم اسفند ماه برگزار خواهد شـد.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط اعلام شده، داوطلبان عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی می‌توانند از سـاعت ۸ صبـح روز سـه‌شـنبه چهارم بهمن تا پایان روز ۱۱ بهمن نسـبت بـه اعلام کاندیداتـوری و ثبـت نـام در سایت election.iccima.ir اقـدام کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با اشاره به شـرایط تعیین شده برای داوطلـبان عضویـت در هیـأت نمایندگان گفت: داشتن کارت عضویت معتبر حقیقی و یا حقوقی با حداقل دو سال سابقه عضویت پیوسته و یا ناپیوسته، عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب و عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محدودیت از حقوق اجتماعی می شود از جمله شرایط عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی است.

وی به شرایط احـراز اهلیـت تجـاری و یـا فعالیـت اقتصـادی نیز اشاره کرد و افزود: ارائه مستندات حداقل فروش ۱۵ میلیارد تومانی در یک سال بر اساس اظهارنامه‌های مالیاتی، ارائه لیست پرداخت حق بیمه شاغلان تأمین اجتماعی حداقل ۲۰ نفر شاغل در یک سال، ارائه گواهی انتخاب به عنوان صادرکننده یا تولیدکننده نمونه در سطح استانی و یا ملی از دیگر موارد مطرح شده برای عضویت است.

انتهای پیام/