سنجش در قبال سهمیه های پنهان کنکور پاسخگو باشد
سنجش در قبال سهمیه های پنهان کنکور پاسخگو باشد
نماینده مردم بناب در مجلس گفت: تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی از دامپزشکی به دیگر رشته‌های پزشکی، اقدامی غیر قانونی است، سنجش باید در قبال این تغییر رشته ها و سهمیه های پنهان توضیحاتی دهد و پاسخگو باشد.

ضیا الله اعزازی ملکی در گفت و گو با خبرنگار شمس در خصوص سهمیه های کنکور برای فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، اظهار کرد: نام این سهمیه ها را، ما سهمیه پنهان گذاشته ایم، سهمیه هایی که به شدت از آن سوء استفاده می شود.

وی افزود: همچنین اخیرا تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی از دامپزشکی به دیگر رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی را محکوم می کنیم چرا که چنین اقدامی غیر قانونی است و به شدت مخالف چنین اقدامی در سیستم آموزشی کشور هستیم و به اعتقاد بنده سنجش باید در قبال این تغییر رشته ها و سهمیه های پنهان توضیحاتی دهد و پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: مجلس نیز وظیفه نظارت و کنترل این مسائل را برعهده دارد و اخیرا نیز با پیگیری های بنده و برخی نمایندگان مجلس، تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی از دامپزشکی به دیگر رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی متوقف شد.

وی با بیان اینکه استفاده از سهمیه و دادن امتیاز به فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها باید در چهارچوب قانون صورت بگیرد، اعلام کرد: باید برای چنین سهمیه بندی، قانونی مشخص تعریف شود و طبق آن اجرایی شود.