سقوط یک مرد از درخت گردو/ کشاورز ۵۸ ساله جان باخت
سقوط یک مرد از درخت گردو/ کشاورز ۵۸ ساله جان باخت
سقوط مردی از درخت گردو در یکی از روستاهای عجب شیر، باعث جان باختن وی شد.

به گزارش شمس،  به دنبال گزارش حادثه سقوط مردی از درخت گردو در روستای آلمالو شهرستان عجب شیر اورژانس ۱۱۵عجب شیر عازم محل شد.

متاسفانه علی رغم تلاش های اورژانس و ادامه عملیات احیا در بیمارستان عجب شیر فوت کشاورز ۵۸ساله تائید شد.

این چندمین مرگ طی ماه اخیر در استان است که بر اثر سقوط از درخت گردو رقم می خورد.