سرکردگان آشوب و اغتشاش در تبریز دستگیر شدند
سرکردگان آشوب و اغتشاش در تبریز دستگیر شدند
با دستگیری سرکردگان آشوب و اغتشاش در تبریز نظم و آرامش در این شهر حاکم شده است.

به گزارش شمس، اعضای این گروه با تحریک شبکه های ماهواره ای تروریستی مانند اینترنشنال سعودی و کانالهای سلطنت طلب در اینستاگرام و آموزش های خشونت آفرین، موجب ناآرامی و هرج و مرج در شهر تبریز می شدند که اینک در چنگ قانون گرفتار شده اند.

انتظار مردم از دستگاههای امنیتی و قوه قضائیه این است که با قاطعیت در برابر آشوبگران بایستند و درس فراموش نشدنی به آشوب طلبان بدهند و برهم زنندگان امنیت مردم را به سزای اعمال خود برسانند.

انتهای پیام/