سایت تیراندازی با کمان دانشگاه تبریز افتتاح شد
سایت تیراندازی با کمان دانشگاه تبریز افتتاح شد
سایت تیراندازی با کمان دانشگاه تبریز افتتاح شد.

به گزارش شمس، روز گذشته (دوشنبه) با حضور اعضای شورای شهر، رییس تربیت بدنی دانشگاه تبریز و جمعی از مدیران استانی و دانشگاهی، آکادمی تخصصی تیراندازی باکمان این دانشگاه به بهره برداری رسید.

این آکادمی در زمین چمن استاندارد که تغییر کاربری داده است، مورد بهره‌برداری قرار گرفت.