ساماندهی پارک بزرگ تبریز اقدام ماندگار مدیریت شهری
ساماندهی پارک بزرگ تبریز اقدام ماندگار مدیریت شهری

شهردار منطقه۴ تبریز اجرای طرح های مسیرگشایی را یکی از مطالبات مهم شهروندان برشمرد و گفت: ساماندهی پارک بزرگ تبریز اقدام ماندگار مدیریت شهری است.

ه گزارش شمس، اکبر امجدی در برنامه تلویزیونی تبریزیم با بیان اینکه نیروهای خدماتی منطقه در بارندگی های اخیر با تمام توان مشغول اجرای عملیات زمستانی بودند، افزود:  بسیج نیروهای عملیاتی در کنار توان موتوری، باعث شد به رغم بارش برف سنگین، شاهد ترافیک روان در سطح منطقه باشیم.

او با اشاره به اینکه غلظت نمک در برنامه‌های یخ‌زدایی و برف‌روبی منطقه، بسیار اندک است، اضافه کرد: دو دستگاه برف روب جدید خریداری و به ناوگان زمستانی منطقه افزوده شد.

شهردار منطقه۴ تبریز با بیان اینکه تقویت زیرساخت های شهر بستر توسعه را فراهم می کند، از اجرای چندین کانال شهری منجمله خلیل آباد، ستارخان، اطلس و شمس تبریزی طی سال های اخیر خبر داد.

امجدی اجرای طرح های مسیرگشایی را یکی از مطالبات مهم شهروندان برشمرد و افزود: فاز دوم شهید خلیلی و شهید میلانی تا پایان سال جاری تکمیل و تقدیم شهروندان می شود.

او نوسازی بافت های فرسوده شهری، ایجاد ارزش افزوده، تقویت زیرساخت ها و تسهیل تردد را از مزایای اجرای طرح های مسیرگشایی عنوان کرد.

شهردار منطقه۴ تبریز، ساماندهی پارک بزرگ تبریز را اقدام ماندگار مدیریت شهری برشمرد و بیان داشت: با آغاز عملیات اجرایی پارک بزرگ تبریز، شاهد تحولی بزرگ در غرب تبریز خواهیم بود.