زلزله در زرند کرمان
زلزله در زرند کرمان

زلزله ای به قدرت 4/1 ریشتر زرند کرمان را لرزاند.

ساعت ۱۵و۲۸دقیقه و۸ ثانیه
زلزله ای به بزرگی ۴/١ریشتر خانوک.داهوئیه وگتکوئیه در استان کرمان را لرزاند.