ریشه‌ی ساخت و سازهای غیرمجاز در فساد است/ تشکیل کمیته‌ی ویژه برای شناسایی مسببین
ریشه‌ی ساخت و سازهای غیرمجاز در فساد است/ تشکیل کمیته‌ی ویژه برای شناسایی مسببین

آجودان‌زاده می‌گوید ریشه‌ی ساخت و سازهای غیرمجاز و عدم رعایت ضوابط و طرح تفصیلی، در فساد و ارتشاء است.

علی آجودان‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار شمس با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز در تبریز، اظهار داشت: شورای پنجم تبریز برای مقابله با تاسیسات غیرمجاز خواهان تشکیل پلیس ویژه و افزایش همکاری با دستگاه قضایی شد که نتیجه‌ی آن کاهش این ساخت و سازها و تخریب تعدادی از واحدهای احداث شده بدون اخذ پروانه بود.

وی ادامه داد: با این حال گزارشاتی مبنی بر ساخت و ساز غیرمجاز در اقصی‌نقاط شهر به دست شورا می‌رسد که ریشه‌ی اصلی آن در فساد و ارتشاء است. عده‌ای با زد و بند و پرداخت وجه به متولیان امر و ناظران بدون رعایت ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی و بی‌آنکه پروانه اخذ کرده باشند، اقدام به ساخت و ساز می‌کنند.

رئیس کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر تبریز با اشاره به تشکیل کمیته‌ای ویژه جهت تجمیع آمار ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق ۱۰ گانه شهزداری تبریز و شناسایی مسببین آن، تاکید کرد: این شهر متعلق به عموم مردم است و کسانی که بدون رعایت اصول شهرسازی اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز می‌کنند به حریم سایر شهرونداان تجاوز می‌نمایند.

انتهای پیام/