ریز علی فانوست را بیاور دنبال آدم میگردیم!
ریز علی فانوست را بیاور دنبال آدم میگردیم!
گویی قطار ِزندگی از روزی که داستان این قهرمان را از کتاب های درسی حذف کردیم با بی رحمی تمام جامعه مان را اسیر بی تفاوتی کرد.

به گزارش شمس، به بهانه اولین سالگرد درگذشت “ریز علی خواجوی”، دهقان فداکار ایرانی، که با از جان گذشتگی خود مانع حادثه و مرگ هموطن خود شد.

امروز اولین سالگرد در گذشت قهرمان اهل میانه ی است.بیش از نیم قرن است که نسل های متوالی در ایران، در سن نه سالگی، در کلاس سوم دبستان، در کتاب درسی با قهرمانی آشنا می شوند که روی ریل دویده بود تا جان صدها نفر را نجات دهد.

“ریزعلی” یک روستایی بود که در یک شامگاه سرد پاییزی با فانوسی کوچک در دست از مزرعه اش به سوی روستا و خانه اش باز می گشت. هر چند فانوس کم نور بود اما وی در تاریکی توانست سنگ های بزرگی را ببیند که از کوه فروریخته و ریل راه آهن را مسدود کرده بودند او از قید جان خویش گذشته بود او در آن شب تاریک دید قطار به سوی مرگ رهسپار میشود و بار مسئولیتی بر دوشش احساس کرد پیراهن اش را آتش زد تا خون هموطنی بر زمین ریخته نشده و عزیزی داغدار نشود او می توانست راهش را بکشد پی مشکلات زندگی شخصی اش برود اما همه خطرات من جمله کتک خوردن توسط نگهبانان قطار را به جان خرید تا اسیر بی تفاوتی روزگار ناملایم نشود.

اما گویی قطار ِزندگی از روزی که داستان این قهرمان را از کتاب های درسی حذف کردیم با بی رحمی تمام جامعه مان را اسیر بی تفاوتی کرد. نزدیک به سه سال پیش قطار تبریز-مشهد به سرنوشت قطار ریز علی گرفتار شد اما حیف از ریز علی خبری نبود که جلوی اتفاق ناگوار را بگیرد! اما بی تفاوتی در رفتار مسئولین ذیربط قطار موج میزد طوری که وزیر راه راست راست در چشمانمان خیره شد و از بیمه بودن قطار طمعه حریق شده برای مان سخن راند دریغ از اینکه جزغاله شدن همسفران عشق برایش مهم باشد .

انگار بی حسی و کرختی نسبت به دردها تبدیل به بیماری قرن مان شده است ، ما امروزی ها منتهای عشق و محبت خویش را تنها نثار حیوانات خانگی می کنیم بعضی های مان حتی گوشت حلال گوسفند را نیز نمی خوریم و گیاهخواری می کنیم مبادا به طبیعت و حیوانات زیانی زده باشیم اما در رفتار با همتایان خود ترحم و انسان دوستی را فراموش کردیم .

عصر ما پیوند عجیبی با بی حسی و سربریدن احساس دارد کار تا جایی پیش رفته است که در شمال شهر حیوان خانگی در ناز و تنعم است و در سوی دیگر شهر کودکی از فقر و نداری سر برای ارتزاق روزی بر داخل سطل زباله خم می کند! دارد با سرنوشت شوم اش دست و پنجه نرم می کند اما گویی برخی ها فاصله زیادی با خوی انسانی دارند و زخم های زندگی دیگران را از مایه خنده خویش قرار داده اند.

اخلاق در جامعه تاحدی افت کرده است هم وطنی حاضر شده است برای تولید کلیپ فان و ایجاد خوشمزگی مجازی برای چند بازدید و لایک اضافی دست به تحقیر کودک فقیری بزند.

نویسنده: وحید یوسفی