رفتنم به نفع تراکتور است!
رفتنم به نفع تراکتور است!
محمدرضا زنوزی می‌گوید دیگر ماندنش در تراکتور ممکن نیست و شاید با خداحافظی از این تیم حواشی پایان یابد.

به گزارش شمس، مادر شهید خلیل پورنهر در دیدار با محمدرضا زنوزی درباره حواشی تراکتور و صحبت‌های مالک باشگاه تراکتور در مورد تحویل دادن این تیم و کنار کشیدن از مالکیت باشگاه از زنوزی خواست بدون توجه به حاشیه‌سازانی که می‌خواهند هم به تراکتور و هواداران فهیم و هم به صنعت آذربایجان لطمه بزنند در راه مدیریت این تیم استوار و پرقدرت به خاطر شادی مردم به راه خود ادامه بدهند.

مادر شهید خلیل‌پو نهر در ادامه دیدار با هدیه کردن شال باشگاه تراکتور به زنوزی از ایشان درخواست کرد به مانند یک قهرمان قدمی عقب نگذارد و برای اعتلای نام تراکتور از هیچ کوششی فروگذار نباشد.

زنوزی هم در پاسخ به مادر شهید خلیل‌ پورنهر متذکر شد: شما و تمام پدر و مادران شهدا، مادر تمام جوان‌های این مرز و بوم و بنده حقیر هستید؛ از این رو، بنده حقیر که افتخار نوکری مردم ایران و آذربایجان عزیز  را دارم در  مورد واگذاری  باشگاه بیشتر بررسی و فکر خواهم کرد،  ولی شاید ماندنم ناممکن باشد.

وی تصریح کرد: حتما به خاطر شما دوباره این وضعیت را بررسی خواهم کرد ولی به نظر می‌رسد شاید رفتن من به نفع تراکتور باشد و کسانی که قصد به حاشیه کشیدن این تیم را دارند، دست از این کار خود بکشند.

از صحبت‌های مالک تراکتور پیداست او عزم خود را برای واگذاری تراکتور جزم کرده است و طی روزهای آتی اخبار بیشتری پیرامون آن خواهیم شنید.

انتهای پیام/