رضاشاه نامبروان عدالت بود! +عکس
رضاشاه نامبروان عدالت بود! +عکس
یک کاربر فضای مجازی درباره تعریف و تمجیدها از رضا خان نوشت: