دولت از نظارت مجلس شانه خالی می‌کند/ وزرا مکلف به حضور در مجلس هستند
دولت از نظارت مجلس شانه خالی می‌کند/ وزرا مکلف به حضور در مجلس هستند
بیگی گفت: در اصل 70 بیان داشته که اگر نمایندگان تشخیص دهند، وزرا مکلف به حضور در مجلس هستند.

به گزارش شمس، احمد علیرضا بیگی در گفت‌وگویی با اشاره به اختلاف نظر مجلس و دولت در مورد گزارش سالانه دولت به مجلس اظهار داشت: دولت از نظارت‌های مجلس شانی خالی می‌کند.

وی افزود: اقدامات دولت، نمایندگان را به این نتیجه رساند که مصوبه ای در اصلاح ماده ۲۳۵ آئین نامه داخلی مجلس انجام دهد؛ مجلس مشکلی در قوانین موجود برای نظارت بر اقدامات قوه مجریه وجود ندارد.

نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اصل ۵۷ قانون اساسی در خصوص تفکیک قوا در کشور،  نظارت قوای حاکم در کشور بر یکدیگر را تعیین کرده است، همچنین در اصل ۷۰ بیان داشته که اگر نمایندگان تشخیص دهند، وزرا مکلف به حضور در مجلس هستند.

وی افزود: اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی ناظر بر استیضاح وزرا و رئیس جمهور است، اینکه این اصول را مبنای عمل قرار دهیم و مردادماه را مبدا اجرای این قوانین بدانیم، باعث خواهد شد که همواره دولت در تزلزل قرار بگیرد.

بیگی در پایان یادآور شد: امیدواریم مجلس شورای اسلامی و هیئت حل اختلاف قوا، بتوانند به مناقشه دولت و مجلس پایان دهند.