دوسانتوس و محمد مسلمی‌پور به تراکتور پیوستند
دوسانتوس و محمد مسلمی‌پور به تراکتور پیوستند
خط دفاعی تراکتور تکمیل شد و سیلوفریرادوسانتوس و محمد مسلمی‌پور با تراکتور قرارداد بستند.

به گزارش شمس، سیلوفریرادوسانتوس مدافع برزیلی به همراه محمدمسلمی‌پور مدافع چپ ملی‌پوش (تیم‌ملی‌امید) به جمع سرخ‌پوشان تبریزی ملحق شدند.

مسلمی‌پور سومین خرید ایرانی فصل جدید بعد از خانزاده و مهری است.

شامگاه روز شنبه قرارداد این دو بازیکن امضا شد.