دوره دانش افزایى ناظران فوتسال در تبریز به پایان رسید
دوره دانش افزایى ناظران فوتسال در تبریز به پایان رسید

آيين اختتامیه دوره دانش افزايى ناظران فوتسال در تبريز برگزار شد.

به گزارش شمس، دوره توجیهی و دانش افزایی ناظران لیگ برتر فوتسال که از صبح  پنجشنبه ۳۰ خرداد به مدت دو روز با حضور ۵۰ ناظر در هتل شهریار تبریز آغاز شده بود عصر جمعه به پایان رسید.

اختتامیه این دوره توجیهى با حضور پدرو گالان مدرس AFC همچنین ابراهیم شکورى سرپرست دبیرکلى فدراسیون و سعید دقیقى برگزار شد.