دستور کار صحن علنی مجلس در نخستین هفته پاییز
دستور کار صحن علنی مجلس در نخستین هفته پاییز
دستور جلسات صحن علنی مجلس از تاریخ سه‌شنبه ۲دوم مهرماه لغایت چهارشنبه ۳مهرماه اعلام شد که براین اساس علاوه بر طرح‌ها و لوایح دیگر "طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس" نیز مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد.

به گزارش شمس، دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اعمال تغییراتی از تاریخ (سه‌شنبه دوم مهرماه) لغایت (چهارشنبه سوم مهرماه) به شرح ذیل است:

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (اعاده ‌شده از شورای نگهبان۱).

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان۱).

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (اعاده ‌شده از شورای نگهبان۲).

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف‌شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا (اعاده ‌شده از شورای نگهبان۱).

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اعاده ‌شده از شورای نگهبان۲).

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح تعطیلات رسمی (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱/۹/۱۳۹۶ به تصویب رسیده است).

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح یک فوریتی استفساریه تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (یک ‌فوریت ‌این‌ طرح در جلسه‌ علنی‌ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۶به‌ تصویب رسید).

گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح‌اصلاح موادی ‌از قانون تشکیلات ‌و آیین دادرسی ‌دیوان ‌عدالت ‌اداری (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح‌ تشکیل وزارت تجارت‌ و خدمات ‌بازرگانی (دراجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح استفساریه بند (۲) ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم (در اجرای ‌ماده(۱۰۰) آیین‌نامه‌ داخلی‌مجلس‌با اولویت ‌در دستور قرار ‌گرفت).

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۳۳) قانون مالیات‌های مستقیم (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه چهارچوب تسهیل تجارت بدون کاغذ فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده(۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان.

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی.

گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح الزامات اجرائی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۹۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای‌اسلامی (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (این طرح با «طرح خط ‌مشی و اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر آن» به شماره چاپ۳۹۰ ادغام شده است) (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح بند (ل) ماده (۲۸) قانون‌ تنظیم‌بخشی ‌از مقررات مالی دولت (۲) (دراجرای ماده(۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه‌اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاههای اجرائی (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه استفساریه تبصره (۴) ماده‌ واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش‌از یک شغل (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار (در اجرای ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت).

ســـــــؤال‌هــا‌

سؤال‌های سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان (یک فقره) و رضا انصاری نماینده داراب و زرین دشت (یک فقره) از وزیر صنعت، معدن و تجارت.