دستفروشان سطح تبریز در ۷ نقطه شهر ساماندهی می‌شوند/ فعالیت دستفروشان صبح، عصر و شب‌ها
دستفروشان سطح تبریز در ۷ نقطه شهر ساماندهی می‌شوند/ فعالیت دستفروشان صبح، عصر و شب‌ها
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز گفت: تلاش داریم با ایجاد بازارهای صبح، عصر و شب در هفت نقطه شهر اقدام به ساماندهی دستفروشان کنیم.

به گزارش شمس، ابراهیم محمدی با بیان اینکه در قالب ایجاد چادر و بازار میوه اقدام به ساماندهی میوه فروشان شهر تبریز کرده ایم، گفت: پیش از این سازمان قصد داشت در محل بیمارستان خیریه اقدام به ساماندهی دستفروشان تبریز کند.

او افزود: در این محل تعداد ۲۰۹ غرفه طراحی شده بود که به دلیل عدم استقبال دستفروشان، میوه فروشان در این محل مستقر شدند.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در ادامه با اشاره به اینکه سامانه ثبت نام از دستفروشان در سایت سازمان آغاز به کار کرده است اظهار داشت: در این سامانه متقاضیان دستفروشی در سطح شهر تبریز پس از ثبت نام احراز هویت شده و سپس اقدام به تعیین محل مورد نظر خود برای استقرار می‌کنند.

محمدی تاکید کرد: این ساماندهی در قالب صبح، عصر و شب بازار در مناطق مختلف شهر تبریز اجرا می‌شود.

او ادامه داد: مناطق مختلف شهر تبریز به منظور اجرای این طرح موظف شده اند سریعا محل مناسب را در اختیار سازمان قرار دهند.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز با بیان اینکه نظارت بر اجرای این پروژه را به پیمانکاران مورد تایید واگذار خواهیم کرد، گفت: تلاش داریم در هفت نقطه از شهر تبریز بازارهای هفتگی دایر کرده و اقدام به ساماندهی دستفروشان کنیم.

محمدی با بیان اینکه از مناطق شهرداری خواسته شده تا محل استقرار دستفروشان را شناسایی و به سازمان علام کنند گفت: این محل ها پس از اعلام در کمیته تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد تا در صورت امکان در همان محل ساماندهی شوند.