دزدان اقتصادی در ریش دولت خانه کرده اند/یارانه به دست مردم محروم و مظلوم نمی رسد
دزدان اقتصادی در ریش دولت خانه کرده اند/یارانه به دست مردم محروم و مظلوم نمی رسد
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت:دزدان اقتصادی در ریش دولت خانه کرده اند، نباید با روش بگو و بخند با دزدان اقتصادی رفتار کرد و باید به صورت جدی با این افراد برخورد کرد.

احمدعلیرضا بیگی در گفت و گو با خبرنگار شمس در خصوص فساد مالی برخی از مسئولان با بیان اینکه چرا علی رغم وجود قوانین مبارزه با فساد مالی، باید چنین فساد های مالی اتفاق بیفتد؟، اظهار کرد: چنین فساد های مالی از سوی برخی از مسئولان ناشی از فقدان نظارت و عدم شفافیت مالی است، باید نظارت اجتماعی در جامعه توسعه یابد.

وی ادامه داد:چه بخواهیم چه نخواهیم فساد مالی در جامعه اتفاق می افتد، فساد مالی از سوی برخی مسئولان ارشد کشوری باعث شده که فضا برای فساد مالی سایر افراد امن باشد.

وی با بیان اینکه اخیرا آقای روحانی در خصوص مبارزه با فساد اعلام کرده بود که راه مبارزه با فساد بگیر و ببند نیست، این دیدگاه باعث می شود که دزدان اقتصادی امنیت داشته باشند، تاکید کرد: دزدان اقتصادی در ریش دولت خانه کرده اند، نباید با روش بگو و بخند با چنین دزدانی رفتار کرد و باید برخورد جدی و با قدرت با این دزدان اقتصادی کرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف یارانه برخی اقشار اعلام کرد: به عقیده بنده، باید ثروت مردم را به مردم بازگرداند، سوبسیدهایی که پرداخت می شود به دست مردم مظلوم و محروم نمی رسد چرا که سیستم سوبسید نظام دقیقی ندارد.

وی تاکید کرد: باید بخش عمده اقتصاد در دست مردم باشد، ثروت را باید به بخش اقتصاد تزریق کرد و دولت را از بخش اقتصاد نیز خارج کرد، تا زمانی که اقتصاد در دست مردم نباشد، جامعه مملو از فساد و رانت خواهد بود.

  • نویسنده : المیرا جلیلی