در روز ششم المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور چه گذشت؟
در روز ششم المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور چه گذشت؟
در ششمین روز از رقابت‌های المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور به میزبانی تبریز، تیم‌ها به رقابت‌ پرداختند.

به گزارش شمس، مسابقات المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور در بخش دختران روز جمعه (۲۴ تیر ماه)  در رشته‌های مختلف تیمی و انفرادی پیگیری شد.

فوتسال

بازی‌های روز ششم رقابت‌های فوتسال دختران:

ایلام ۵ شهید چمران اهواز صفر
شیراز ۳ تهران صفر
تبریز ۶ فردوسی مشهد ۱
فنی و حرفه‌ای مازندران ۶  علامه طباطبایی ۱

بر این اساس تیم‌های تبریز و فنی و حرفه‌ای مازندران  به دور فینال راه یافتند و تیم‌های فردوسی مشهد و علامه طباطبایی برای کسب عنوان سوم و شیراز و ایلام نیز برای مقام پنجمی رقابت می‌کنند. به دلیل انصراف تیم تهران از رقابت‌ها هم  تیم شهید چمران اهواز مقام هفتم و تهران مقام هشتم این مسابقات را کسب کرد.

بسکتبال

بازی‌های روز ششم رقابت‌های بسکتبال دختران:

شهید بهشتی ۷۳ غیرانتفاعی زند شیراز ۴۵
اصفهان ۷۴ الزهرا(س) ۵۷
فردوسی مشهد ۷۳  رازی کرمانشاه ۳۲
پیام نور آذربایجان شرقی ۸۲ بوعلی سینا همدان ۷۰

بر این اساس تیم‌های پیام نور آذربایجان شرقی و اصفهان به دور فینال راه یافتند و تیم‌های بوعلی سینا همدان و الزهرا(س) برای کسب عنوان سوم و فردوسی مشهد و شهید بهشتی نیز برای مقام پنجمی رقابت می‌کنند. رازی کرمانشاه و غیرانتفاعی زند شیراز نیز برای عنوان هفتمی به مصاف هم می‌روند.

والیبال

نتایج بازی‌های روز ششم رقابت‌های والیبال دختران:

غیرانتفاعی زند شیراز ۲  بوعلی سینا همدان صفر
تهران ۲_ الزهرا(س) صفر
اصفهان ۲_ شهید باهنر کرمان ۱
تبریز ۲_ مازندران صفر

بر این اساس تیم‌های تبریز و تهران به دور فینال راه یافتند و تیم‌های مازندران و الزهرا(س) برای کسب عنوان سوم و غیرانتفاعی زند شیراز و اصفهان نیز برای مقام پنجمی رقابت می‌کنند. شهید باهنر کرمان و بوعلی سینا همدان نیز برای عنوان هفتمی به مصاف هم می‌روند.

شنا

رقابت‌های شنای دختران المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور به میزبانی دانشگاه تبریز امروز آغاز و در ۷ ماده پیگیری شد که نتایج نهایی این ۷ ماده به شرح زیر است:

۱۰۰ متر آزاد:

مقام اول  ساجده بدراوغلی تبریزی از تهران
مقام دوم  سرمه صمدانی از اصفهان
مقام سوم  مهدیه کاظمی از تهران

۶۶ متر آزاد:

مقام اول  ریحانه نوروزی از علامه طباطبایی
مقام دوم  مائده حضوری از صنعتی امیرکبیر
مقام سوم  سرمه صمدانی از اصفهان

۲۰۰ متر قورباغه:

مقام اول  مهدیه شبانی از تهران
مقام دوم  فاطمه پگاه راد از غیرانتفاعی زند شیراز
مقام سوم  سحر دبستانی از زنجان

۶۶ متر قورباغه:

مقام اول  حنانه افشار از الزهرا(س)
مقام دوم  مهدیه شبانی از تهران
مقام سوم  مائده حضوری از صنعتی امیرکبیر

۶۶ متر پروانه:

مقام اول  حنانه افشار از الزهرا(س)
مقام دوم  آناهیتا بهبود از فسا
مقام سوم  مائه حضوری از صنعتی امیرکبیر

۱۰۰ متر کرال پشت:

مقام اول  محدثه حسن پور از تهران
مقام دوم  سلین میرزاییان از تهران
مقام سوم  مهگل مروجی از محقق اردبیلی

۶۶*۴ متر مختلط تیمی:

مقام اول  تهران
مقام دوم  تبریز
مقام سوم  فردوسی مشهد

۶۶*۴ متر مختلط انفرادی:

مقام اول  ساجده بدراوغلی تبریزی از تهران
مقام دوم  محدثه حسن پور از تهران
مقام سوم  ریحانه نوروزی از علامه طباطبایی

دو و میدانی

رقابت‌های دو و میدانی دختران المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور به میزبانی دانشگاه تبریز امروز در ۶ ماده پیگیری شد.
نتایج نهایی این ۶ ماده به شرح زیر است:

پرتاب وزنه:

مقام اول  زهرا بختیاری از بوعلی سینا همدان
مقام دوم  مبینا میرزایی از پیام نور تهران
مقام سوم  ورشیه محمودیان از تهران

پرش سه گام:

مقام اول  فاطمه عباسی از فردوسی مشهد
مقام دوم  فاطمه برقی کار از گیلان
مقام سوم  نسترن مرادزاده از محقق اردبیلی

۶۰ متر با مانع:

مقام اول  سهیلا اسدالهی از چرخ نیلوفری آذربایجان
مقام دوم  مبینا رضایی از غیرانتفاعی زند شیراز
مقام سوم  مهنا حربی از اسوه تبریز

۱۵۰۰متر:

مقام اول  لیلا جوانمرد از فردوسی مشهد
مقام دوم  سمیرا زمانی از بوعلی سینا همدان
مقام سوم  یگانه کریم از الزهرا(س)

۴۰۰ متر:

مقام اول  زهرا زارعی از شهید باهنر کرمان
مقام دوم  حوریه رحمانی از اصفهان
مقام سوم  سارا ملکی از رازی کرمانشاه

پنجگانه:

مقام اول  مریم خوش نیت از بوعلی سینا همدان
مقام دوم  مهنا حربی از اسوه تبریز
مقام سوم  زهرا کریمی از تهران

کاراته

رقابت‌های کاراته دختران المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور به میزبانی دانشگاه تبریز امروز در بخش کاتا و کومیته پیگیری شد.

نتایج نهایی این مسابقات به شرح زیر است:

کاتا انفرادی:

مقام اول  سپیده امینی صومعه کبودین از پیام نور
مقام دوم  ساحل صادقی از شهید باهنر کرمان
مقام سوم  حدیثه جمال از تهران
مقام سوم  آرزو لونجی از مازندران

کاتا تیمی:

مقام اول  مازندران
مقام دوم  شهید چمران اهواز
مقدوم سوم  شهید باهنر کرمان
مقام سوم الزهرا(س)

کومیته ۵۰-:

مقام اول  کیمیا فاتح از یزد
مقام دوم  فائزه چیذری از خوارزمی
مقام سوم  سیده اسما دو گوهر از جهرم
مقام سوم  کیمیا اصغری از غیرانتفاعی ادیب مازندران

کومیته ۵۵-:

مقام اول  نرگس السادات میر احمدی از تهران
مقام دوم  زهرا حق‌پرست از صنعتی امیرکبیر
مقام سوم   ریحانه سادات حسینی از اراک
مقام سوم  شکیلا شجاعی مزلقانی از مازندران

انتهای پیام /