دانشگاه تبریز میزبان المپیاد ورزشی دانشجویان کشور
دانشگاه تبریز میزبان المپیاد ورزشی دانشجویان کشور
پانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور تابستان سال جاری با حضور بیش از ۵۰۰۰ شرکت‌کننده به میزبانی دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

به گزارش شمس، دانشگاه تبریز بعد از ۲۵سال میزبان المپیاد ورزشی دانشگاه‌های کشور انتخاب شد.

تاریخچه میزبانی مسابقات:

اولین دوره این رقابت‌ها سال ۱۳۷۲و به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد به‌طوریکه این دانشگاه در این دوره در هر دو بخش دختران و پسران میزبان بود.

دومین دوره این بازی‌ها در سال ۷۴ به شهر اصفهان واگذار شد که در این میان دانشگاه اصفهان میزبان رقابت‌های پسران و دانشگاه صنعتی این شهر نیز میزبان بازی‌های دختران بود.

سومین دوره این مسابقه‌ها در حالی در سال ۷۶ برگزار شد که این بار شهر میزبان رقابت‌های دختران و پسران دیگر مشترک نبود و در این سال دانشگاه تبریز به عنوان میزبان پسران و دانشگاه شیراز نیز به عنوان میزبان رقابت‌های دختران دانشجو انتخاب شده بودند.

اما چهارمین دوره این بازی‌ها در سال ۷۸ رقابت‌های پسران برگزار نشد و این دانشگاه الزهرا بود که میزبان بازی‌های دختران بود.

عدم برگزاری رقابت‌های پسران در سال ۷۸ باعث شد تا پنجمین دوره این مسابقه‌ها، برگزاری هر دو سال یکبار المپیاد دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور را به صورت استثنا این بار به یک سال کاهش دهد، به‌طوریکه این دوره در سال ۷۹ و به میزبانی دانشگاه‌های شهید بهشتی برای پسران و الزهرا برای دختران برگزار شد.

ششمین دوره المپیاد دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور به ترتیب روال سابق یعنی هر دو سال یکبار برگزار شد و در سال ۸۱ دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان میزبان رقابت‌های ورزشی دانشجویان در هر دو بخش پسران و دختران برگزیده شد.

دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۸۳ در حالی میزبان هفتمین دوره این المپیاد آن هم در هر دو بخش پسران و دختران بود که پیش از آن در سال ۷۴ و در دومین دوره، میزبان رقابت‌های دختران بود.

میزبان این بازی‌ها در هشتمین دوره که در سال ۸۵ برگزار شد برای هر دو بخش پسران و دختران مشترک انتخاب شده بود به‌طوریکه در این دوره دانشگاه شهید باهنر کرمان پذیرای دانشجویان ورزشکار بود.

طی سال ۸۷ در حالی نهمین دوره المپیاد دانشجویان کشور برگزار می‌شد که پس از سه دوره میزبانی یک دانشگاه برای رقابت‌های پسران و دختران، بار دیگر دو دانشگاه از دو شهر مختلف پذیرای این بازی‌ها بودند که در این میان دانشگاه یزد برای رقابت‌های پسران و بوعلی سینا همدان نیز برای مسابقه‌های دختران در نظر گرفته شده بود.

دهمین دوره این بازی‌ها نیز در سال ۸۹ انجام گرفت و طی آن دانشگاه مازندران میزبان دانشجویان پسر و دانشگاه‌های شاهرود، دامغان و سمنان نیز پذیرای دختران دانشجو بودند.

اما یازدهمین دوره این بازی‌ها در سال ۱۳۹۱ در حالی برگزار شد که دانشگاه ارومیه برای میزبانی دانشجویان پسر و دانشگاه بیرجند نیز برای میزبانی از دانشجویان دختر انتخاب شده بودند.

دوازدهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

سیزدهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور در تابستان ۱۳۹۵ در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

چهاردهمین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور در تابستان سال ۱۳۹۷ در دانشگاه شیراز برگزار گردید.

در سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع کرونا المپیاد ورزشی دانشجویان برگزار نشد.

میزبانی دانشگاه تبریز برای دومین بار

سال ۱۴۰۱، تبریز به عنوان میزبان پانزدهمین دوره مسابقات المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور معرفی شد. تبریز در سال ۱۳۷۶ میزبان مسابقات پسر بوده و برای دومین بار میزبانی مسابقات پسر بعد از ۲۵ سال و برای نخستین بار میزبانی مسابقات دختران را عهده دار شد.

انتهای پیام /