دانشگاه تبریز جزو ۱۰۱ دانشگاه برتر در رتبه بندی جدید تایمز
دانشگاه تبریز جزو ۱۰۱ دانشگاه برتر در رتبه بندی جدید تایمز
دانشگاه تبریز در رتبه بندی جدید جهانی تایمز موسوم به Golden Age of Higher Education توانست رتبه 101 تا 150 دنیا را به دست آورد.

به گزارش شمس، نظام رتبه بندی جهانی تایمز دانشگاه ها را به سه نوع دانشگاه های قدیمی (با بیش از ۸۰ سال قدمت)، دانشگاه های ایجاد شده در عصر طلایی آموزش عالی (با قدمتی بین ۵۰ تا ۸۰ سال) و دانشگاه های جوان (با قدمتی زیر ۵۰ سال) دسته بندی کرده که بر این اساس دانشگاه تبریز در دانشگاه های ایجاد شده در عصر طلایی آموزش عالی دسته بندی شده و رتبه جهانی آن در سال ۲۰۱۹ در کل جهان رتبه ۱۰۱ تا ۱۵۰ جهانی است.

در این رتبه‌ بندی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر با رتبه ۸۷ بهترین جایگاه را در بین دانشگاه‌های ایرانی به خود اختصاص داده است.

دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف نیز مانند دانشگاه تبریز در این نظام رتبه‌بندی، رتبه جهانی ۱۰۱ تا ۱۵۰ دنیا را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین نتایج این رتبه‌بندی جهانی نشان می‌دهد که در این رتبه‌بندی جدید تایمز، دانشگاه‌های فردوسی مشهد، اصفهان، شهید بهشتی، شیراز رتبه ۱۵۱ تا ۲۰۰ دنیا و دانشگاه‌های الزهرا و ارومیه رتبه ۲۰۱ تا ۲۵۰ دنیا را کسب کرده‌اند.

در این رتبه‌بندی دانشگاه کالیفرنیای آمریکا که دارای رتبه جهانی ۳۰ است، حائز بهترین رتبه در بین دانشگاه‌های ایجاد شده در دوره عصر طلایی آموزش عالی است، این دانشگاه در رتبه‌بندی سال گذشته تایمز نیز همین رتبه را به خود اختصاص داده بود.

رتبه‌بندی تایمز دانشگاه‌هایی که در بین سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۷ ایجاد شده‌اند را در بر می‌گیرد. نظام رتبه بندی تایمز این دوره را تحت عنوان عصر طلایی آموزش عالی طبقه بندی کرده است.