دانشجویان بازداشتی دانشگاه تبریز آزاد شدند
دانشجویان بازداشتی دانشگاه تبریز آزاد شدند
با پیگیری دکتر صفر نصرالله زاده، رییس دانشگاه تبریز، دانشجویان دستگیر شده این مرکز دانشگاهی در حوادث اخیر آزاد شدند.

به گزارش شمس، با پیگیری رییس این دانشگاه و مسوولان ارشد استانی و نظر مساعد دادستان مرکز آذربایجان شرقی، دستور آزادی دانشجویان بازداشت شده در وقایع اخیر صادر شد.

این تصمیم در راستای تفکیک دانشجویان از لیدرهای آشوب و اخلال در نظم عمومی انجام می گیرد که تحت تاثیر جوسازی های برخی عوامل دشمن قرار گرفته بودند.

گفتنی است؛ دانشگاه تبریز شنبه این هفته شاهد تجمع اعتراضی مسالمت آمیز دانشجویان بود که برخی از ایادی دشمنان برای به آشوب کشیدن آن تلاش کردند.

لیدرهای اغتشاشگران و آشوبگران در حالی برای تحریک دانشجویان به خروج از دانشگاه تبریز اقدام کردند که تجمع دانشجویان این مرکز دانشگاهی با اقدام بسیج دانشجویی در تامین تجهیزات صوتی و با حضور رییس دانشگاه و معاونان وی به یک تریبون آزاد تبدیل شده بود.

در نهایت پلیس با ورود هوشمندانه خود این تجمع مسالمت آمیز را مدیریت کرد.