خرید توافقی محصول زغال اخته در کلیبر
خرید توافقی محصول زغال اخته در کلیبر
رئیس سازمان تعاون روستائی استان آذربایجان شرقی از خرید توافقی زغال اخته در شهرستان کلیبر خبر داد.

به گزارش شمس، علی اکبر نژادرضا در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: برای اولین بار در راستای حمایت از کشــاورزان و تولیدکنندگان زغال اخته شهرستان کلیبر، شبکه تعاونی های روستایی این شهرستان بنا به درخواست سازمان جهادکشاورزی استان و هماهنگی و برنامه ریزی مدیریت تعاون روستایی استان، نسبت به خرید توافقی این محصول اقدام می کند.

وی گفت: در پی کاهش قیمت این محصول در شهرستان کلیبر خرید توافقی زغال اخته توسط اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی این شهرستان آغاز شده است.

نژادرضا با اشاره به افت قیمت زغال اخته (۲۲۰۰-۲۵۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم) گفت: با هماهنگی های انجام یافته این محصول به قیمت حداقل ۴۰۰۰۰ ریال خرید توافقی شده و نسبت به تبدیل آن به برگه زغال اخته اقدام می شود.

رئیس سازمان تعاون روستائی استان آذربایجان شرقی گفت: خرید توافقی این محصول تا پایان فصل برداشت ادامه خواهد داشت.