حمله شرق به ائمه جمعه شمال‌غرب
حمله شرق به ائمه جمعه شمال‌غرب

روزنامه شرق که جریده‌ی شاخص جریان اصلاحطلبی است، در مطلبی ویژه، به بیانیه ائمه جمعه استان های شمال غرب کشور تاخته به طوری که ائمه جمعه را افرادی ضد راهبردهای اساسی، ضد سیاست خارجی و تهییج و تحریک کننده جریان قوم گرایی داخلی دانسته است!

به گزارش شمس،  گویا بیانیه راهبردی و پر اهمیت ائمه جمعه چهار استان شمال غرب کشور به مذاق برخی جریانات خوش نیامده و بازوی رسانه‌ای خود را در این فقره به کار گرفته تا اینبار به اقدام اخیر ۴ امام جمعه تبریز، ارومیه، اردبیل و زنجان برچسبِ ناچسب اقتدارگرایی و قوم‌گرایی بزند.

روزنامه شرق که جریده‌ی شاخص جریان اصلاحطلبی است، در مطلب ویژه، به بیانیه ائمه جمعه استان های شمال غرب کشور تاخته و اگر بخواهیم مقصودش را خلاصه کنیم باید گفت که ائمه جمعه را افرادی ضد راهبردهای اساسی، ضد سیاست خارجی و تهییج و تحریک کننده جریان قوم گرایی داخلی دانسته است!

شرق در ابتدای مطلبش با بروز کینه‌های ذاتی خود نسبت به امام جمعه مشهد، در قیاسی سراسر مغالطه آمیز، حوادث دیماه ۹۶ را به آیت الله علم الهدی مربوط دانسته و پس از آن بیانیه ۴ امام جمعه را عامل معدود تجمعات حمایتی از قره باغ در روز پنجشنبه هفته قبل، مرتبط کرده است!

این روزنامه همچنین، ائمه جمعه را به دخالت در امور سیاست خارجی متهم کرده است. این درحالی است که پس از مدت ها حرکت منسجم و تاثیرگذار ائمه جمعه در بیان واقعیت ها و خواسته اصلی افکارعمومی موجب شده است تا تبیین واقع‌بینانه و آرمان‌خواهانه‌ای از اهداف انقلاب اسلامی نسبت به مسائل قفقاز شکل گیرد.

مضاف بر آنکه در بیانیه چهار امام جمعه، مسئولیت اصلی بازپسگیری اراضی قره‌باغ، دولت علی‌اف خطاب قرار داده شده و نسبت به بازیگردانی رژیم صهیونیستی و برخی عناصر مشکوک هشدار داده است.

باید نوشت، تدبیر عالی ائمه جمعه در صدور بیانیه و حمایت از اراضی اشغالی قره باغ که جزئی از سرزمین های جمهوری آذربایجان است، علاوه بر اینکه سیاست ذاتی جمهوری اسلامی و اعتقاد عملی انقلاب اسلامی را بروز داد، هویت شیعی و اسلامی مردم آذربایجان با جریان تجزیه‌طلب و قوم‌گرا تمییز داده شد.

پر واضح است که برخی جریانات سیاسی نه تنها درک درستی از اصل و واقعیات ماجرا و اتفاقات پیش رو ندارند، بلکه با فراموشی اصول اصلی و بنیادی انقلاب اسلامی که همان دفاع از مظلوم و دفاع از مسلمان است، درصددند هر نوع تفکر که رگه‌هایی از اتحاد ملی در داخل و انسجام اسلامی در کشورهای همسایه را برجسته میکند، با برچسب جدایی‌طلبی و قوم‌گرایی منکوب گردد!