حذف عوارض برپایی نمایشگاه در راستای حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری
حذف عوارض برپایی نمایشگاه در راستای حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز از حذف عوارض برپایی نمایشگاه در راستای حمایت از فعالیت های فرهنگی هنری با تایید شورای اسلامی شهر خبر داد.

به گزارش شمس، محمد حسین زاده در جلسه عصر شنبه شورای اسلامی شهر تبریز که به بررسی تعرفه عوارض محلی اختصاص داشت، با اعلام خبر فوق گفت: در راستای حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری به پیشنهاد شهرداری تبریز ماده ۱۹ از تعرفه عوارض محلی که به عوارض برپایی نمایشگاه اختصاص داشت، با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تبریز حذف شد.

او ادامه داد: در جلسه شنبه شب شورای شهر، چند ماده از تعرفه عوارض محلی با حضور شهردار و تمامی اعضای شورا بررسی شد و بر این اساس ماده ۱۰ و ماده ۱۱ که مربوط به ارزش معاملاتی ساختمان بود، تصویب شد.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز عنوان کرد: در ماده ۱۳ شهرداری، طبق وضع موجود برای قطعات ساختمانی و برای دیگر کاربری ها نیز تسهیلاتی پیشنهاد شد که خوشبختانه مورد تصویب قرار گرفت.

او افزود: در بند دیگر، شهرداری سهم خود از کاربری های عمومی صنعتی را از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد تقلیل داد و در ماده ۱۴ تسهیلات و شش ماه مدت تمدید در مورد مجوز دیوارکشی و فنس کشی داده شد.

حسین زاده اظهار کرد: در ماده ۱۶ در جاهایی که قطعات باهم تجمیع می شد و گذرهای آنها زیر ۱۲ متر بود و ارزش اضافه شده به آنها شامل می شد، با تسهیلات به پی وصل کرد تا در زمان تسریع شود.

او ادامه داد: پیش از این، کارشناسانی که به قطعات فرستاده می شدند، به زمان زیادی لازم داشتند و از طرفی نظرات متفاوت بود که بر اساس این ماده، هر سیستم قیمت معبر کوچه های هر منطقه را اعمال خواهد کرد. یکی از این تسهیلات نیز این بود که عوارض شامل بافت ناکارآمد نشود.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز گفت: طبق بررسی اعضای شورا، همچنین مقرر شد که عوارض مشاغل افزایش نیابد و البته کمی هزینه های اضافی نیز بود که به پیشنهاد شهرداری حذف شد.

او ادامه داد: ماده ۲۳ نیز مربوط به سهم درخواست تغییر کاربری برای مواردی بود که به کمیسیون ماده ۵ می رفت که یر این اساس شهرداری سهم خود را نسبت به سال ۹۸ تقلیل داد که این پیشنهاد شهرداری تبریز نیز پس از بحث و بررسی، توسط اعضای محترم شورا مورد قبول قرار گرفت.