حذف صفحات هواداری سعید محمد در اینستاگرام/ ضربه‌ی مدعیان آزادی بیان به کاندیدای مستقل
حذف صفحات هواداری سعید محمد در اینستاگرام/ ضربه‌ی مدعیان آزادی بیان به کاندیدای مستقل

اکثریت صفحات هواداری سعید محمد در عرض چند ساعت توسط اینستاگرام مسدود شد.

به گزارش خبرنگار شمس، روز گذشته تمامی صفحات سعید محمد از کاندیداهای ریاست‌جمهوری انتخابات ۱۴۰۰ توسط اینستاگرام مسدود شد. اکثریت این صفحات هواداری توسط جوانان به‌صورت خودجوش اداره می‌شد و آنان سعی در معرفی بیشتر سعید محمد به مردم داشتند.

به‌نظر می‌رسد در آستانه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری ورود چهره‌ای جوان و مستقل به گود انتخابات موجب واهمه‌ی سیاسیون چپ و راست شده است و کسانی که در مناظرات آتی از آزادی بیان سخن خواهند گفت چراغ سبز حذف تریبون سایر کاندیداها را به ستاد تخریب‌شان داده‌اند.

انتهای پیام/