افزایش بیش از ۲ میلیارد متر مکعب حجم دریاچه ارومیه
افزایش بیش از ۲ میلیارد متر مکعب حجم دریاچه ارومیه
مدیر دفتر منطقه‌ای ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان‌شرقی گفت:حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته، 2 میلیارد و 540 میلیون متر مکعب افزایش یافته است.

خلیل ساعی در گفت و گو با خبرنگار شمس در خصوص آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: تراز دریاچه ارومیه در زمان حاضر را یك هزار و ۲۷۱ متر و ۴۱ سانتی متر است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته یک متر و ۵ سانتی متر افزایش یافته است.

وی در خصوص حجم آب دریاچه اعلام کرد: حجم آب دریاچه ارومیه در حال حاضر، ۳ میلیارد و ۵۷۰ میلیون متر مکعب است که در مدت زمان مشابه سال قبل، حجم آب یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون متر مکعب بوده و این حاکی از آن است که حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته، ۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون متر مکعب افزایش یافته است.

مدیر دفتر منطقه‌ای ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان‌شرقی در خصوص تبخیر آب دریاچه متذکر شد: از ۹ شهریور ماه سال جاری تاکنون میزان تبخیر آب در دریاچه، صفر بوده  با این حال از ۱۲ خرداد ماه سال جاری، تراز دریاچه ارومیه، از یک هزار و ۲۷۱ متر و ۹۴ سانتی متر به یک هزار و ۲۷۱ متر و ۴۱ سانتی متر کاهش یافته و در نتیجه تراز دریاچه ارومیه  از ۱۲ خرداد ماه سال جاری تاکنون، ۵۳ سانتی متر کاهش یافته است.

  • نویسنده : المیرا جلیلی