حال خوب دریاچه ارومیه روی کاغذ/ رفع تهدید از آذربایجان با نعمت الهی
حال خوب دریاچه ارومیه روی کاغذ/ رفع تهدید از آذربایجان با نعمت الهی
پارسال این موقع تراز آب دریاچه ۱۲۷۰.۳۱ متر بود که این رقم امروز به ۱۲۷۱.۲۴ رسیده و نشان‌دهنده افزایش ۹۳ سانتی‌متری است.

به گزارش شمس، حجم فعلی آب دریاچه ارومیه سه میلیارد و ۲۶۰ میلیون مترمکعب است در حالی که پارسال این موقع این رقم یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون مترمکعب بود و در مقایسه با مدت مشابه پارسال دو میلیارد و ۱۴۰ میلیون مترمکعب افزایش نشان می‌دهد.

وسعت کنونی دریاچه اکنون دو هزار و ۷۸۵ کیلومترمربع رسیده که این رقم سال قبل یک هزار و ۷۷۱ کیلومتری مربع بود و حاکی از افزایش حدود ۱۰۰ درصدی وسعت این پهنه آبی است.

براساس این گزارش هرچند تراز یک‌هزار و ۲۷۴ متر به عنوان ارتفاع اکولوژیک دریاچه ارومیه اعلام شده است ولی این دریاچه در تراز یک‌هزار و ۲۷۲ متر هم شرایط مطلوب خواهد داشت و بیش از ۹۵ درصد کانون‌های ریزگرد آن رفع خواهد شد.

تا پایان سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال برای احیای دریاچه هزینه شد؛ امسال نیز با وجود مشکلات اقتصادی دولت بیش از هفت هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال برای احیای نگین آبی آذربایجان اختصاص یافته است.

انتهای پیام/