حاشیه‌نشینی با رنگِ تشنگی
حاشیه‌نشینی با رنگِ تشنگی
معضل قطعی آب در مناطق حاشیه‌نشین ادامه دار شده است و مسئولین نیز تاکنون به این معضل رسیدگی نمی‌کنند.

به گزارش شمس، معضل قطعی آب در تبریز تمامی ندارد و هفته‌هاست که مناطق حاشیه‌نشین با مشکل قطعی آب مواجه هستند و مسئولین نیز به این مساله رسیدگی نمی‌کنند.

مردم در مناطق عباسی، ارم، سیلاب، شمس تبریزی و یکه دکان روزهای متوالی است که از قطعی آب رنج می‌برند و در طول روز تنها چند ساعتی دسترسی به آب آن هم با فشار بسیار کم دارند و با این حال مسئولین جیره‌بندی آب را تکذیب می‌کنند.

گویا جیره‌بندی آب با قطع و افت فشار آب در مناطق حاشیه‌نشینی رخ داده و تا زمانی که به مناطق بالای شهر سرایت نکند خبری از رسیدگی به این مساله وجود ندارد.