جیسون رضائیان گرمی چند؟
جیسون رضائیان گرمی چند؟
یک کاربر فضای مجازی در توییتر درباره مبلغ پرداختی آمریکا در قبال آزادی جیسون رضائیان نوشت: