جمع آوری بیش از ۱۶ میلیارد ریالی زکات درشهرستان ملکان
جمع آوری بیش از ۱۶ میلیارد ریالی زکات درشهرستان ملکان
امام جمعه ملکان گفت:سال گذشته بیش از ۱۶ میلیاردریال در شهرستان ملکان زکات جمع آوری شده است.

به گزارش شمس، حجت الاسلام حافظ زمانی امام جمعه ملکان در شورای زکات گفت: مبلغ جمع آوری شده بصورت نفدی وغیر نقدی است وبرای ساخت مسجد، نیازمندان، احداث غسالخانه، کمک به مرمت واحداث راه، مرمت پل وسایر امور مربوط به روستا‌ها هزینه شده است.

وی افزود: این شهرستان در پرداخت وجمع آوری زکات رتبه دوم استان را دارد وامسال پیش بینی می‌شود ۲۲ میلیارد ریال زکات جمع آوری شود.

وی گفت:در طی ۱۰ سال گذشته از محل جمع آوری زکات ۱۰ باب غسالخانه، ۱۵ باب مسجد، ۱۲ پل احداث شده است وبیش از یک هزار نیازمند نیز تامین مالی شده اند.

امام جمعه ملکان با اشاره به لزوم اشاعه فرهنگ زکات گفت:دهیاران وشورا‌های اسلامی موظفند علاوه بر نصب بنر وپارجه نوشته در محل مناسب روستا یکی از میدان‌های اصلی روستا را به نام میدان زکات نامگذاری کنند