جمع‌آوری ۲۳ مورد حصارکشی غیرمجاز در حوزه شهرداری منطقه ۴
جمع‌آوری ۲۳ مورد حصارکشی غیرمجاز در حوزه شهرداری منطقه ۴
۲۳ مورد خشکه چینی غیرمجاز در حوزه شهرداری منطقه ۴ تبریز جمع‌آوری و برچیده شد.

به گزارش شمس، در راستای صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، پس از طی مراحل قانونی و با حکم قضائی و همکاری معاونت خدمات شهری و نیروی انتظامی، ۲۳ مورد حصارکشی غیرمجاز در محله ایپک‌چیلر جمع‌آوری به حالت اولیه بازگردانده شد.

جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز موضوع مهمی است و با توجه به اینکه این نوع ساخت و سازها فاقد اصول شهرسازی بوده و تعرض به معابر عمومی را در پی دارد، با جدیت این مهم پیگیری و با آن برخورد می‌شود.

انتهای پیام /