جعبه سیاه بابک زنجانی کیست؟/عکس
جعبه سیاه بابک زنجانی کیست؟/عکس
علیرضا زیبا حالت منفرد معروف به جعبه سیاه بابک زنجانی، متهم به فساد کلان مالی در ایران و جمهوری دومینیکن است. وی از همدستان اصلی بابک زنجانی در جریان دور زدن تحریم‌های نفتی ایران بوده‌است.