جریمه ۲.۷ میلیارد ریالی شرکت وارداتی مواد شیمیایی در تبریز
جریمه ۲.۷ میلیارد ریالی شرکت وارداتی مواد شیمیایی در تبریز
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: یک شرکت وارداتی مواد شیمیایی در تبریز ۹۰۰ میلیون ریال تخلف گران‌فروشی کرده و به ۲.۷ میلیارد ریال جریمه محکوم شده است.

به گزارش شمس، سیداحد یوزباشی افزود: این شرکت با ثبت سفارش و خرید بیش از ۱۶ تن اتنیل پیرولیدون طبق ضوابط قیمت گذاری کالای وارداتی، تخلف کرده و این تخلف مسلم و محرز شده است.

وی اظهار داشت: این شرکت به پرداخت حدود ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۳ برابر میزان ارزش ریالی تخلف در حق صندوق دولت و ممهور شدن پروانه واحد به مهر تخلف اول محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی گفت: متهم در دفاعیات خود اعلام کرده است که مالک یک شرکت داروسازی بوده و به دلیل نداشتن کارت بازرگانی در شرکت مذکور، به عنوان مدیرعامل شرکت شخصا با کارت بازرگانی خود اجناس مورد نیاز را از طریق گمرک تهیه می کرد.

یوزباشی، ادامه داد: وی هدف از این اقدام خود را تهیه مواد اولیه اجناس با قیمت پایین برای تولید و ساماندهی تولید کشور اعلام کرده است.

وی یادآوری کرد: مدارک و مستندات ارایه شده از سوی متهم جهت اثبات ادعاهای خود از لحاظ قانونی مردود بوده و اوراق پرونده همگی از وجود تخلف گران فروشی حکایت دارد.