جریمه تردد شبانه مشاغل ضروری شامل میوه فروشی ها و نانوایی ها حذف می شود/ بیماران شیمی درمانی با داشتن مدرک یا نامه می‌توانند به تبریز تردد داشته باشند
جریمه تردد شبانه مشاغل ضروری شامل میوه فروشی ها و نانوایی ها حذف می شود/ بیماران شیمی درمانی با داشتن مدرک یا نامه می‌توانند به تبریز تردد داشته باشند

فرماندار تبریز اظهار داشت: خودروهای مربوط به مشاغل ضروری و بیماران باید جهت تردد شبانه مجوز داشته باشته باشند.

به گزارش شمس، بهروز مهدوی در گفتگو با خبرنگاران در خصوص محدودیت های جدید کرونایی اظهار داشت:مشاغلی که منع تردد شبانه شامل آنها نمی شود ولی باید مجوز و مدرک خود را همراه داشته باشند و با تشخیص پلیس می توانند تردد داشته باشند.

وی افزود: در ساعات شبانه خودروها با دستور پلیس متوقف و جریمه می شوند و دوربین ها نیز ثبت می کنند ولی اگر بعد از اطلاع دادن و ارایه مجوز،  اگر جزو مشاغل ضروری شامل میوه فروشی ها و نانوایی ها و…. باشند، جریمه حذف می شود.

فرماندار تبریز در مورد تردد ضروری بیماران غیربومی به تبریز جهت معالجه گفت: بیماران شیمی درمانی با داشتن مدرک یا نامه داشته می توانند از شهرستان ها به تبریز تردد داشته باشند.

مهدوی ضمن تاکید بر نظارت بر رعایت محدودیت ها گفت: از امروز فعالیت مشاغل به صورت جدی توسط اتحادیه ها بررسی می شوند و اگر کسی محدودیت ها راذرعایت نکند، پلمپ می شوند، و مردم هم تخلفات را گزارش دهند.

  • منبع خبر : تبریز بیدار