جذب بازیکن سرباز توسط تراکتور ممنوع شد
جذب بازیکن سرباز توسط تراکتور ممنوع شد
جذب بازیکن سرباز توسط تراکتور ممنوع شد.

به گزارش شمس، مصوبه سازمان نظام وظیفه در فصل جدید لیگ برتر اجرایی می شود.

بر این اساس بازیکنان تیم های لیگ برتری می توانند تا سن ۲۸ سالگی در تیم های مورد دلخواه بازی کنند اما بعد از این به مدت دو فصل برای گذراندن دوران خدمت سربازی باید به تیم های نظامی بروند. البته فرجه ای که به بازیکنان تیم های ملی داده شده است تا سن ۳۰ سالگی است.

گفتنی است؛ از این پس تنها تیم های نظامی می توانند نسبت به جذب بازیکن سرباز اقدام کنند که این تیم ها؛ ملوان، فجر سپاسی، نیروی زمینی و … هستند. تیم تراکتور که در گذشته می توانسته بازیکن سرباز در اختیار بگیرد از این پس این موقعیت را در اختیار نخواهد داشت چرا که به بخش خصوصی واگذار شده و دیگر تیم نظامی محسوب نمی شود.