تولید ۱۲ هزار تن کلزا در آذربایجان‌شرقی/ درآمد ۴۲۰ میلیونی کشاورزان از کشت کلزا
تولید ۱۲ هزار تن کلزا در آذربایجان‌شرقی/ درآمد ۴۲۰ میلیونی کشاورزان از کشت کلزا
رخ افروز گفت:پیش بینی می‌شود در سال زراعی بیش از دوازده هزار تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان کلزا کار استان خریداری شود.

به گزارش شمس، رخ افروز سرپرست معاونت بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در مراسم روز مزرعه – زراعت کلزا گفت: از سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ و در راستای سیاست‌های حمایتی و خرید تضمینی توسط دولت تدبیر و امید با افزایش سطح زیر کشت محصول کلزا در کنار توانمندسازی و بهره گیری از توان کارشناسی در مزارع و سیستم جامع داده‌های کشاورزی و پهنه بندی کارشناسان و واردات ارقام پرمحصول دانه روغنی کلزا به همراه ارقام داخلی مجموع تولیدات دانه روغنی کلزا در استان از ۲۰۰۰ تن درسال زراعی ۹۴-۱۳۹۳ به هفت هزار و ۱۳۵ تن در سال زراعی ۹۷-۱۳۹۶ افزایش پیدا کرد.

وی گفت: پیش بینی می‌شود در سال زراعی ۹۸-۱۳۹۷ بیش از دوازده هزار تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان کلزا کار استان خریداری شود که از قرار هر کیلوگرم ۳۴ هزار و ۹۳۸ ریال قیمت خرید تضمینی کلزای تولید شده در سال زراعی جاری بالغ بر ۴۲۰ میلیارد ریال درآمد عاید کشاورزان کلزا کار استان خواهد شد.

رخ افروز ادامه داد: براساس اطلاعات پنج ساله میزان عملکرد در واحد سطح هکتار در استان از یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در سال زراعی ۹۴-۱۳۹۳ به یک هزار و ۶۰۰ کیلوگرم در سال زراعی ۹۷-۱۳۹۶ افزایش داشته و برای سال زراعی جاری (۹۸-۱۳۹۷) پیش بینی عملکرد حداقل ۲.۵ تن محصول کلزا را در واحد سطح داریم که در دو سال اخیر ورود ارقام هیبرید وارداتی بیشترین تاثیر را در افزایش عملکرد در واحد سطح داشته است.

سرپرست معاونت بهبودتولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: براساس آمار توزیع بذر کلزای استان در سال زراعی ۹۸-۱۳۹۷ از مجموع سی و یکهزار و ۹۳۸ کیلوگرم بذر کلزای توزیعی در سطح استان ۷۸ درصد آن به میزان بیست و پنج هزار کیلوگرم شامل بذور گواهی تولیدی داخلی (رقم اکاپی) و ۲۲ درصد بذور توزیعی به میزان ۶ هزار و ۹۸۳ کیلوگرم شامل ارقام هیبرید وارداتی از کشور آلمان و فرانسه و ارقام هیبرید تولید داخل است.