تولید یک هزار و ۴۰۰ مگاوات برق در استان/ کاهش ۵۰ مگاواتی مصرف برق با تغییر ساعت کار ادارات
تولید یک هزار و ۴۰۰ مگاوات برق در استان/ کاهش ۵۰ مگاواتی مصرف برق با تغییر ساعت کار ادارات
روشن گفت: از طرفی با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات، نزدیک به ۳ درصد پیک مصرف کاهش پیدا کرد که نزدیک ۵۰ مگاوات است و توانستیم به سلامت ساعات پیک شبکه و استان را عبور دهیم.

به گزارش شمس، افشین روشن میلانی در آمار تولید و مصرف برق اظهار داشت: آذربایجان‌شرقی حدود هزار و ۶۰۰ مگاوات مصرف برق داشته و هزار و ۴۰۰ مگاوات نیز تولید دارد.

وی افزود: در آینده نزدیک یعنی حدود ۲ هفته دیگر یک واحد نیروگاه هریس هم با ۳۰۰ مگاوات تولید وارد مدار خواهد شد و براین اساس تولید برق منطقه از مصرف پیشی خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی در ادامه با اشاره به کمک صنایع و بخش کشاورزی به پیک زدایی و کاهش مصرف پیک در اوج ساعت بحرانی خاطرنشان کرد: نزدیک به ۱۵ درصد مصرف بار در ساعت پیک یعنی ۱۲ تا ۵ عصر کاهش پیدا کرده که کمک کرده تا به امروز خاموشی با برنامه در سیستم نداشته باشیم.

روشن میلانی تاکید کرد: از طرفی با توجه به تغییر ساعت کاری ادارات، نزدیک به ۳ درصد پیک مصرف کاهش پیدا کرد که نزدیک ۵۰ مگاوات است و توانستیم به سلامت ساعات پیک شبکه و استان را عبور دهیم.

وی در خاتمه با بیان اینکه امسال تمام برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات فنی و فرهنگی مورد نیاز صورت گرفته تا خاموشی بی برنامه و ناشی از کمبود تولید را نداشته باشیم، اظهار داشت: این امر مشروط به مدیریت و مصرف منطقی مشترکان محترم صورت خواهد گرفت.