توسعه بی رویه دانشگاه های کشور علل اصلی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی
توسعه بی رویه دانشگاه های کشور علل اصلی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: توسعه بی رویه دانشگاه های کشور در هر نقطه از کشور بدون نیازسنجی دقیق از جامعه، علل اصلی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است.

ضیاءالله اعزازی ملکی در گفت و گو با خبرنگار شمس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی از جمله بیکاری ۶۱ هزار نفر فارغ التحصیل بیکار در آذربایجان شرقی چیست، اظهار کرد: علل این بیکاری ها تنها ریشه در آموزش غلط ندارد بلکه ناشی از سیاست های کلی کشور است، دولت و مجلس در این خصوص مقصرند چرا که از قبل بدون توجه به نیاز جامعه، مراکز علمی و آموزشی کشور را توسعه داده اند.

وی با بیان اینکه در توسعه دانشگاه ها و مراکز علمی به کیفیت اهمیتی داده نشده و کمیت مدنظر بوده، تاکید کرد: مسئولیت چنین توسعه های بی رویه بر عهده وزارت علوم و سیاست های مجلس و دولت است.

وی اعلام کرد: توسعه دانشگاه ها در جای جای کشور بدون برنامه ریزی دقیق بوده و همچنین وزارت علوم بدون توجه به نیاز جامعه به توسعه رشته های تحصیلی پرداخته است، برخی دانشگاه ها چون دانشگاه های علمی و کاربردی بدون توجه به اهداف اصلی آنها توسعه یافته است.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی بدون توجه به جامعه با در نظر گرفتن منافع و درآمد شخصی خود، دانشگاه ها را حتی در کوچکترین شهرهای ایران ایجاد کرده اند و توسعه بی رویه دانشگاه ها، علل اصلی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است.

وی در پیشنهاد به وزارت علوم اظهار کرد: پیشنهاد می کنم، وزارت علوم قبل از توسعه و ایجاد رشته های تحصیلی، امکان سنجی کرده و همچنین در بخش صنعت و اقتصاد فارغ التحصیلان را جذب کند و طرح مهارت آموزی که در برنامه ششم و پنجم توسعه تصویب شده، اجرایی شود.

  • نویسنده : المیرا جلیلی