توافق جهت پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ خانه ثقه الاسلام
توافق جهت پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ خانه ثقه الاسلام
شهردار منطقه ۱۰ تبریز از توافق با ساکنان خانه ثقه الاسلام جهت پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ خبر داد.

به گزارش شمس، موسی زارعی با اشاره به برداشتن مانع از مقابل خانه ثقه الاسلام، گفت: قرار دادن مانع مقابل درب خانه ثقه الاسلام به دلیل وجود پرونده ماده ۱۰۰ از هفت سال قبل بود که با عدم تمکین ساکنان آن برای پرداخت جریمه چهار میلیارد تومانی مواجه بود.

وی ادامه داد: چند بار نیز از ساکنان خانه که در اختیار بخش خصوصی است، دعوت به مذاکره کردیم که متأسفانه با عدم حضور ایشان همراه شد تا مجبور به قرار دادن مانع مقابل این خانه شویم.

شهردار منطقه ۱۰ عنوان کرد: پس از قرار دادن مانع، ساکنان خانه ثقه الاسلام با حضور در منطقه و تمکین، تا پایان ماه جهت پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ توافق شد تا بدین ترتیب مانع از مقابل این خانه برداشته شود.

انتهای پیام /