تمرین تراکتوری ها در روز معرفی مربی بدنساز
تمرین تراکتوری ها در روز معرفی مربی بدنساز
بازیکنان تیم فوتبال تراکتور، با حضور مربی بدنساز جدید تمرینات خود را ادامه دادند.

به گزارش شمس، در ادامه تمرینات آماده سازی پیش فصل، شاگردان مصطفی دنیزلی عصر امروز (سه شنبه) نیز در زمین تمرین ورزشگاه بنیان دیزل تبریز، تمرینات خود را پیگیری کردند.

پیش از آغاز این نوبت از تمرین، مصطفی دنیزلی جلسه ای چند دقیقه ای با بازیکنان داشت و طی آن، ضمن معرفی “سلیمان گوکهان کارا آصلان”، مربی بدنساز جدید تیم، نکات فنی در ارتباط با تمرین امروز را به بازیکنان گوشزد شد.

در ابتدای تمرین، بازیکنان شروع به نرم دوی دور زمین کردند و سپس زیر نظر مربی بدنساز جدید به گرم کردن پرداختند.

در ادامه، بازیکنان به انجام بازی هندبال و گل کوچک پرداختند که حفظ توپ، دستور کار اصلی دنیزلی در این بخش از تمرین بود.

سه دروازه بان تراکتور، امروز نیز همچون روزهای گذشته، با جدیت زیادی زیر نظر مراد آیهان آیدین تمرین کردند.

در ادامه، بازیکنان به دو گروه سبز و قرمز تقسیم شده و به انجام بازی درون تیمی پرداختند و پس از این که این بازی با تساوی به پایان رسید، تیم سبز موفق شد در ضربات پنالتی به برتری برسد.

مهندس صادقیان، مدیرعامل باشگاه نیز دقایقی در تمرین امروز حاضر و نظاره گر تمرین بود.