تمامی ادارات موظفند از مصوبه‌ی ستاد ملی کرونا در مورد حضور یا دورکاری کارکنان، تبعیت کنند
تمامی ادارات موظفند از مصوبه‌ی ستاد ملی کرونا در مورد حضور یا دورکاری کارکنان، تبعیت کنند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تاکید کرد: تمامی ادارات موظفند از مصوبه‌ی ستاد ملی کرونا در مورد حضور یا دورکاری کارکنان، تبعیت کنند.

به گزارش شمس، محمد حسین صومی در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان این خبر، اظهار کرد: حضور کارکنان در محل کار به ماهیت دستگاه اجرایی بستگی دارد و اگر خدماتی که آن مجموعه ارائه می‌دهد، جزو خدمات‌ ضروری هست، حضور تمامی کارکنان هم ضروری به نظر می‌رسد.

وی افزود: دستگاه‌ها می‌توانند بسته به ماهیت بخش‌های مختلف در مورد حضور کارکنان تصمیم بگیرند، برای نمونه در یک دستگاهی که بخش‌های مختلفی دارد در مواردی مانند بخش‌های آموزشی و پژوهشی الزامی برای حضور تمامی کارمندان وجود نداشته و باید از ظرفیت ۵۰ درصدی تبعیت شود.

وی در خاتمه بیان کرد: رییس دستگاه در این شرایط در مورد نیروها تصمیم‌گیری می‌کند که چه کسانی حضور داشته باشند و چه کسانی دورکاری کنند.

  • منبع خبر : ایسنا