تله‌ی شیطانی برای مردان هوسباز تبریز/ تیم ۶ نفره در دام قانون افتادند
تله‌ی شیطانی برای مردان هوسباز تبریز/ تیم ۶ نفره در دام قانون افتادند

گروه 6 نفره‌ای که با طعمه‌ی جنسی قربانیان را به منزل کشانده و از آنان فیلم تهیه و تهدیدشان می‌کردند تا اخاذی کنند در دام قانون گرفتار شدند.

به گزارش شمس، تیم ۶ نفره‌ای که با طراحی نقشع‌ی شیطانی از مردان تبریز اخاذی میلیونی می‌کردند در دام قانون گرفتار و به حبس و تبعید محکوم شدند.

مینا ۲۵ ساله با ظاهری آراسته و شیک، بر سر چهارراه‌ها می‌ایستاد و منتظر ترمز خودرویی مدل بالا می‌ماند. او با شکار مرد ۵۰ ساله او را به قصد رابطه نامشروع به منزل خود کشاند اما مرد هوسباز نمی‌دانست ۳ مرد با قمه انتظار او را می‌کشند و از او فیلمبرداری کرده‌اند.

همدستان دختر جوان بر سر مرد ۵۰ ساله آوار می‌شدند و با تهدید انتشار فیلم و شکایت، قربانی را تسلیم می‌کردند تا از او اخاذی کنند. البته مینا فقط بر سر چهارراه نمی‌ایستاد. او با مراجعه با مغازه‌ی فرد دیگری به‌نام محمد او را نیز با عنوان تعمیرات به منزل کشانده و چنین نقشه‌ای را به‌اجرا درآورده بود.

با شکایت امیر و محمد از این گروه شش نفری، پرونده آنان جهت رسیدگی و صدور حکم به شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو تبریز ارسال می‌شود و قاضی “مختاری”، رئیس شعبه مذکور، حکم آنان را که جرمشان “اخاذی و تهدید، حبس غیرقانونی، تهدید به انتشار فیلم و عکس متهمان پرونده، معاونت به اخاذی با استفاده از قمه” است، هر سه متهم مرد این پرونده که مباشرت در جرم داشتند، به تحمل سه سال حبس و همچنین به ترتیب تبعید به یکی از شهرستان های استان های گلستان، سمنان و خوزستان به مدت یک سال و هر سه متهم زن این پرونده که معاونت در جرم داشتند، به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌کند.

انتهای پیام/