تفویض اختیار اداره کل استاندارد به سازمان منطقه آزاد ارس
تفویض اختیار اداره کل استاندارد به سازمان منطقه آزاد ارس
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از تفویض اختیار اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی به سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد.

به گزارش شمس، محسن نریمان با اعلام این خبر گفت: تفویض اختیار اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی به سازمان منطقه آزاد ارس بر اساس مذاکرات صورت گرفته و به منظور کاهش بروکراسی اداری و تسریع فرآیند امور سرمایه گذاران صورت می‌گیرد.

وی در زمینه اهداف این کار، تاکید کرد: کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، تسریع در روند سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس و از بین بردن بروکراسی اداری از جمله مزایای این تفویض اختیار خواهد بود.

نریمان افزود: این تفویض اختیار در راستای ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور بوده و امورات جاری با تفویض اختیار در داخل محدوده  منطقه آزاد ارس به طور کامل به این سازمان واگذار می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پایان گفت: بر اساس این تفویض اختیار، سازمان منطقه آزاد ارس در حوزه هایی چون سنجش آلاینده ها نیز دارای فعالیت حاکمیتی و اداری خواهد بود.

گفتنی است،بر اساس ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور، به ‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاي نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز  بيست‌ساله نظام، اعمال مديريت يکپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم‌پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخشهاي مختلف، کليه وظايف، اختيارات و مسؤوليت‌های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در اين مناطق به‌استثنای نهادهای دفاعی و امنيتی به‌عهده سازمان‌های مناطق آزاد کشور گذاشته می‌شود.