تعیین کمیسیون ویژه غیر قانونی است
تعیین کمیسیون ویژه غیر قانونی است
فرج محمد قلیزاده عضو شورای اسلامی شهر در تذکری خطاب به رئیس شورای شهر تبریز گفت: در تعیین کمسیون ماده ۱۰۰ کمسیون ویژه‌ای مطرح شد اما بعدا اعلام شد کمسیون ویژه غیرقانونی است .

به گزارش شمس، فرج محمد قلیزاده گفت: مقرر شد ابتدا نماینده شوار در این کمیسیون تعیین  و پس از استعلام از مراجع ذی صلاح معرفی شود اما هیچ استعلامی در این خصوص صورت نگرفت .

این عضو شورای اسلامی شهر تبریز اضهار داشت: قرار شد به شهرداری اعلام شود تا زمان استعلام از قانونی بودن برگزاری کمسیون ویژه از برگزرای جلسه کمسیون ویژه خودداری شود اما این استعلام تا به امروز  صورت نگرفته است.

شهرام دبیری رییس شورای اسلامی شهر تبریز در ادامه پاسخ داد: استعلام به صورت کتبی و شفاهی انجام شد که به صورت شفاهی موافقت آن گرفته شد اما به صورت کتبی هنوز ابلاغ نشده است .وی همچنین با اشاره به حضور نماینده استانداری و دادگستری در این کمسیون ویژه گفت: این نهادها نیز در این کمسیون حضور دارند اما ما همچنان به استعلام ادامه می‌دهیم.