تعطیلی مدارس آذربایجانشرقی به دلیل بارش برف
تعطیلی مدارس آذربایجانشرقی به دلیل بارش برف
به دلیل بارش برف، کولاک و برودت هوا، برخی مدارس آذربایجان شرقی امروز تعطیل بوده و برخی دیگر هم با تاخیر شروع می شود.

بر اساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، امروز شنبه ۱۲ بهمن، در نواحی پنجگانه تبریز صرفا مدارس استثنائی شهری و روستایی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت می‌کنند، اما مدارس سایر دوره های تحصیلی دیار است

در تیکمه داش هم کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره‌های تحصیلی شیفت صبح تعطیل است.

مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی  در خسروشاه، در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت می‌کنند.

در ایلخچی، اسکو و شهر جدید سهند هم مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی در شیفت صبح با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت می‌کنند.

در عجبشیر، همه مراکز پیش دبستانی و استثنایی و ابتدایی و دوره اول متوسطه شهری و روستایی در مسیر قلعه چای و قوری چای و مدارس شبانه روزی تعطیل و بقیه مدارس با یک ساعت تاخیر شروع می‌شود.

در بستان آباد، مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شهری و روستایی تعطیل بوده و در هریس، کلیه مدارس شهری و روستایی در تمامی دوره های تحصیلی با یک ساعت تاخیر شروع به فعالیت می‌کنند.